LIÊN HỆ MUA HÀNG: RÈM CỬA THÁI TUẤN

Địa chỉ: Số 42 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Mã số thuế: 0201294303

Điện thoại: 0225 3739 889 – Fax: 0225 3848 556